INNOVASJON & STRATEGI, MARKEDSFØRING og IT

Left Brain gir deg økt lønnsomhet
og sterkere konkurransekraft

GRATIS bibliotek Kontakt oss

Left Brain gir deg økt lønnsomhet og sterkere konkurransekraft...

...gjennom et optimalisert samspill mellom innovasjon, strategi, markedsføring og teknologi.

Hvilket gir deg det beste innen strategi- & markedsrådgivning, prosjektledelse, systemarkitektur, systemutvikling og IT-rådgivning...

...samt evnen til å integrere forretningskritisk innsikt med teknologiske muligheter. Noe som er avgjørende for innovasjon og kunne lykkes i markedet.

Vekst gjennom å integrere innovasjon, strategi, markedsføring og it

Left Brain på 30 sekunder

Du kjenner kanskje til utfordringen med å integrere forretningsmodeller som sikrer kokurransekraft og lønnsomhet, med teknologiske muligheter...

Hvilket gjør at mange setter i gang forretningsinitiativ og markedsprogram som ikke henger sammen med IT-siden.

Det vi gjør er å tilby helhetlige leveranser som fokuserer på hele virksomhetens verdikjede inkludert strategi, markedsføring og IT...

Hvilket betyr at vi tilbyr både strategi- og markedskonsulenter, IT-konsulenter og integrerte prosjektteam, som reduserer avviket mellom forretningssiden og IT-siden...

Fordelen er at du øker markedsandelene, salget og servicegraden, samtidig som du får realisert de forventede gevinstene fra virksomhetskritiske IT-prosjekter!

Hvem vi er...

Left Brain er en konsulentgruppe som fokuserer både på forretningssiden og IT-siden. Vi har en unik kombinasjon av senior kompetanse innen forretningsutvikling, markedsføring/salg, systemarkitektur, systemutvikling, prosjektledelse og IT-rådgivning..

Left Brains konsulenter utgjør en kombinasjon av egne medarbeidere og et større nettverk av tilsluttede konsulenter og utviklingsmiljøer, både innenlands og utenlands.

Vi bruker begge hjernehalvdeler, men mest den venstre...

Derfor heter vi Left Brain!

Konsulenter som kan innovasjon, strategi, markedsføring og it

Left Brain vs Right Brain

Left Brain

Logikk
Virkelighet
Matematikk
Sikkerhet
Ord & språk
Rasjonell
Objektiv
Vitenskap
Strategier
Fakta

Right Brain

Kreativitet
Fantasi
Kunst
Risikosøkende
Symboler & bilder
Impulsiv
Subjektiv
Tro
Muligheter
Følelser

Konsulenter & Løsninger

Er du på jakt etter konsulenter eller løsninger, eller ønsker du å bli en del av Left Brain, ta kontakt med:
Roy Eidsheim
Daglig leder | Partner
m: 92084522 | e: roy@leftbrain.no

Kompetanse i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi

Left Brain tilbyr kompetanse i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, og støtter våre kunder i å forbedre konkurranseevnen og skape nye kilder til økonomisk verdi.

Våre konsulenter arbeider med IT-sjefer, markedssjefer og administrerende direktører som alle er opptatt av å lukke gapet
mellom forretningssiden og IT-siden.

Kompetanse i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi
Designed by Freepik

Left Brain Marketing

Left Brain Marketing logo

Forretningsstrategi, forretningsutvikling, markedsanalyse, markedsstrategi, markedsplan, kampanjer, etc.

Les mer...

Left Brain Consulting

Left Brain Consulting logo

Prosjektledelse, systemarkitektur, systemutvikling, IT-strategi, sikkerhet, anskaffelser, sourcing, etc.

Les mer...

Hvordan vi gir deg sterkere konkurransekraft og økt lønnsomhet

Left Brain har en unik kombinasjon av markeds- og IT-kompetanse som gjør at vi kan bistå en virksomhet gjennom hele verdikjeden. Fra innovasjon, til teknologi- og forretningsstrategi, til markedsføring og salg.

Vi benytter metodikk & rammeverk, erfaring & ekspertise, og beste praksis & “benchmarking” på tvers av forretning og IT for å gi deg sterkere konkurransekraft og økt lønnsomhet.

Left Brain verdikjede - Forretningssiden og IT-siden

Vekstanalyse & Mål

Det første vi gjør er å gjennomføre en vekstanalyse for å vurdere hvor stort vekstpotensial bedriften din har. Basert på denne analysen vil vi, dersom du kommer gjennom nåløyet, presentere et program for hvordan vi kan bedre konkurransekraften og øke lønnsomheten i din bedrift.

Strategi, Taktikk og Handlingsplan

Deretter lager vi strategien med tilhørende taktikk. Alle program og aktiviteter legges så inn en detaljert handlingsplan. Du får tilgang på alle våre leveranser og handlingsplanen via online verktøy som Google Apps, Podio, m.fl.

Gjennomføring & Måling

Strategier og planer er vel og bra, men ingen strategi er bedre enn sin taktiske gjennomføring. Fordi vi måles på resultatet, er vi særdeles opptatt av å måle alle de aktiviteter vi gjennomfører med deg. Ditt resultat og vår leveranse er helt avhengig av at vi har kontroll på både gjennomføring og måling, fra A til Å.

Teknologi

For at du skal kunne få sterkere konkurransekraft og økt lønnsomhet, er bruk av den rette teknologien avgjørende for å øke markedsandelene, salget og servicegraden, samtidig som du får realisert de forventede gevinstene fra virksomhetskritiske IT-prosjekter.

Virtuell organisering

Gjennom vårt nettverk av nasjonale og internasjonale konsulenter og partnere, kan du ta del i den besparelsen og risikominimeringen som ligger i å samarbeide med de beste og mest kosteffektive. Vi har ikke "fancy" lokaler og et dyrt støtteapparat som du må betale ekstra for. Vårt kontor ligger i skyen og våre medarbeidere er ute hos kunden eller arbeider virtuelt.

Tilgang til, og deling av informasjon

Du får tilgang på alle våre leveranser og handlingsplaner via online verktøy som Google Apps, Podio, m.fl. Alle våre systemer, løsninger og metodeverk ligger "i skyen". Vi deler all relevant prosjektinformasjon med deg. Du får ubegrenset online tilgang og høster lærdom for hver leveranse vi gjør. Det betyr at du har full kontroll, og kan fortsette å implementere systemet etter at vi har gått ut dørene.

Hvilke kunder vi hjelper

Vi jobber med alle slags kunder i nesten alle bransjer. Du kan komme til oss uansett om du er liten eller stor, B2C eller B2B. Vi hjelper mange, fra små aksjeselskap til Accenture, verdens største konsulentselskap.

Nedenfor kan du ta en titt på et utvalg av våre kunder.

Accenture logo

Besteffekt logo

BKK logo

BAG-Citybag logo

DNB logo

Emoda logo

EVRY logo

First Tuesday Bergen logo

Holbergfondene logo

Kamikaze Media logo

Mosoft logo

Nets logo

NHH logo

Nordea logo

Papirfly logo

Skandiabanken logo

Stiler logo

Susoft logo

Tieto logo

Transcom logo

Trinnvis logo

Tryg logo

World Medical Card logo

yA Bank logo

Hvorfor du vil lykkes

Med Left Brain reduserer du risikoen og øker sjansen for gevinstrealisering, gjennom en sammensmeltning av senior kompetanse, smart metodikk, beste praksis og kosteffektive leveranser.

Vår unike kombinasjon av forretningsforståelse og teknologikunnskap gjør at du får en samarbeidspartner som forstår både forretning og IT, og vet hva som skal til for å lykkes på begge arenaer...sammen.

Vi lever av vårt gode navn og rykte, og gir oss ikke før du er fornøyd!

Left Brain Marketing reduserer risikoen og øker sjansen for gevinstrealisering

Vi gjør en grundig vekstanalyse som viser hvilke knapper vi kan trykke på for å å øke salget

For at vi skal kunne vurdere å arbeide sammen med deg må vi i de aller fleste tilfeller kjøre en vekstanalyse sammen med ledelsen i bedriften din. Vi må være sikre på at de vi skal jobbe sammen med har muligheter for å skaffe flere kunder og øke salget. Hvis ikke er sannsynligheten stor for at vi ikke tar oppdraget.

Vi ser på markedsføring som en investering, ikke en utgift

For å si det på en enkel måte. Når du satser 1 krone på en aktivitet, må du kunne få 2 tilbake. Veldig mange ser på markedsføring som en utgiftspost, noe de MÅ budsjettere med hvert år. Hos oss er det slik at du skal være glad for å bruke 1 krone ekstra på markedsføring...fordi det gir 2 tilbake. For å kunne sannsynliggjøre denne avkastningen er det naturligvis viktig at alle aktivieter måles og testes slik at du hele tiden kan investere i aktiviteter som gir høyest mulig avkastning.

Vi deler gjerne risikoen med deg, dersom du scorer positivt på vår vekstanalyse.

Vi setter oss aller helst i samme båt som deg, slik at vi begge blir målt på, og er opptatt av å øke salget ditt. Er du en bedrift som har en viss omsetning, som har vært i drift i noen år og samtidig har en del kunder, vil sannsynligheten for en positiv score øke betraktelig. Du kan gjerne være i alle mulige bransjer, B2C eller B2B. Det er det samme for oss bare du har et produkt eller en tjeneste som vi kan markedsføre og selge.

Bransjeerfaring

Våre kunder er ofte store og mellomstore norske og internasjonale bedrifter. Blant kundene i Norge, er en rekke av landets største bank-, finans-, olje/gass-, kraft- og forsikringsselskaper.

I tillegg har vi jobbet for virksomheter innen retail, telecom, marin, maritim, transport, logistikk, forsvar, med mer. Vi har lang erfaring fra både B2C- og B2B-bedrifter, samt offentlig forvaltning.

Senior kompetanse

Left Brain sine konsulenter har alle mer enn 20 års erfaring innen IT-bransjen og/eller tilstøtende bransjer.

Vår kjernekompetanse:

Systemutvikling
Smidige metoder og prosesser (scrum/kanban/lean)
Arkitektur
Prosjektledelse
Rådgivning

De rette verktøyene

For å bygge et godt produkt til ønsket kvalitet og pris, er man i tillegg til kompetanse også avhengig av riktig bruk av utviklings-, arkitektur- og prosjektverktøy.

Left Brain-konsulentenes verktøykasse, i tillegg til en rekke sertifiseringer, solid kompetanse og erfaring, gjør at vi kan levere i tide, til ønsket kvalitet og til rett pris.