Hvordan integrere slagord og USP i kommunikasjonen?

Hvordan integrere slagord og USP i kommunikasjonenSlagord og Unique Selling Proposition er tekst som beskriver hva du kan tilby til kundene dine som ikke konkurrentene kan tilby. I et tidligere innlegg har jeg beskrevet hvilke fraser man bør unngå i utformingen av disse tekstene. “Ledende”, “best”, “mer enn bare (en leserbrett)” er eksempler på fraser som gjør at budskapet ditt blir diffust og mister tyngde. Dette innlegget vil jeg dedikere til dere som føler har et godt budskap som beskriver det dere leverer til kunden som ingen andre gjør.

Det å ha et slagkraftig slagord og en selgende USP holder ikke alene for å påvirke potensielle kunder. Du må integrere tekstene i all kommunikasjon du har med potensielle, eksisterende og tidligere kunder – både muntlig og skriftlig.

Muntlig

Den muntlige samtalen er interaksjon med kundene som bedriftene glemmer lettest. Avhengig av hva bedriften leverer, kommer ansatte på alle nivå i kontakt med de som kan være potensielle kunder til bedriften. Du kan ikke kontrollere alt dine ansatte sier, men salgspersoner, support og kundeservice kan bidra til at slagordet og personligheten til merket blir formidlet.

Elevator speech – dette er en kort monolog på ca. ett minutt. Når noen spør deg hva du gjør, eller hva din bedrift leverer, kan du begynne med å presentere et problem i markedet, gjerne peke på en performance gap – altså et tomrom som de øvrige aktørene på markedet ikke klarer å fylle. Nevn så en forverring av dette problemet. Her kan du gjerne tenke ut hvilken ulempe kundene får av problemet. Neste steg er å fortelle hvordan bedriften din løser det problemet med deres produkter og tjenester. Du kan gjerne avslutte med den fordelen eller merverdien kunden får ved å velge dere.

Du bør ikke lage en fast mal for elevator speech som folk må pugge. Det er faktisk bedre at dine ansatte kan øve selv på å formulere monologen slik at den høres naturlig ut for dem. Ordvalg varierer fra person til person, og dersom de må holde seg til ord de ikke pleier å bruke, vil de gjennomskues og miste troverdigheten. Når de kan uttale elevator speech med egen formulering, vil de også lettere huske kjernen i budskapet.

I butikken – øv med personalet på hvordan de kan integrere deler av USPen når de snakker med kunder. Et eksempel på dette kan være dersom en kunde spør om kvalitet på deres produkter. Dersom kvalitet er en komponent av bedriftens USP, kan kundeservice gjengi budskapet om kvalitet. Har du en garanti, og en potensiell kunde virker nølende, kan du gjerne gjenta deres “pengen tilbake hvis du er misfornøyd”-garantien.

Skriftlig

Websiden – i tillegg til å inkludere slagordet under logoen på nettsiden og andre nettsteder, kan vi anbefale å ha en egen nettside for din USP. Hvis du har en sterk USP, vil du se at den er bygget opp av flere fordeler til kunden, og flere elementer som beskriver bedriften din og det dere leverer. Du kan for eksempel lage linker på de komponentene i USPen som du mener er viktigst, og utdype på egne sider. Se vår egen forside for et eksempel.

Epost-signatur – du kan gjenta slagordet eller det viktigste avsnittet av USPen i signaturen. En mulighet er å sette inn slagordet rett under bedriftsnavnet. En annen mulighet er å lage et skille under, og sette inn et lite avsnitt helt nederst i signaturen.

Visittkort – i stedet for å bruke forside på logo og bilde, og bakside på kontaktinformasjon, kan du ha en mindre logo med kontaktinformasjon på forsiden. På baksiden kan du integrere slagord og tekst fra USPen.

Blogging – på samme måte som på websiden, kan du også her plukke ut elementer fra USPen som du har lyst til å beskrive nærmere. Bruk gjerne variert språk slik at det ikke virker kunstig for lesere som kjenner til bedriften din og som kan USPen før de har lest bloggen. Grunnen til at det er lurt å gjenta USPen også i bloggen er at gjentagelse forsterker hukommelsen, og budskapet vil ligge dypere hos potensielle kunder som vurderer deg som leverandør.

Image: David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

Print Friendly