Rastløs modernitet i tankesettet har vært en gjennomgangsmelodi siden ungdom etablerte seg som egen sosiologisk gruppe fra 1945, og for alvor fra 1952 med Marlon Brandos filmer og etter hvert Bill Haleys og Elvis’ musikk.

Velstandsutviklingen tillot i økende grad en søkende ungdomstid. Atomangst og forstadsdepresjon førte også til at ungdomsgenerasjonen fikk økende betydning.

08 elvis

Elvis

Beatgenerasjonens congatrommer i sentrale amerikanske bystrøk ble lagt merke til, hvor hvit ungdom gned seg mot svart kultur – mot jazz, blues og medfølgende dop. Og mot fransk filosofi og nytelse.

Burroughs, Ginsburg og Kerouac, Sartre og Camus, dette var de litterære gudene., mens Elvis gjorde opprøret akutt for store middelklassegrupper, før Tom Parkers forretningsteft brakte karrièren mainstream mer kommersielt, mer kynisk og mer beregnende.

Plateselskapene og filmstudioene jaktet i økende grad på ”det siste nye” fra 1950-tallet og utover: Elvis, Beatles og Stones.  Fant de det ikke, laget de det selv: Monkees, Archies og andre hyperkommersielle aktører.

01 cash

Cash

”Det siste nye” skapte profitten – lenge før albumsalg og bak-kataloger tok pengene fra horden av babyboomere.

Fremdeles er ”det siste nye” et kompass når det gjelder å skape profitt.

Og det har alltid vært lett for ivrig ungdom å falle ned i den kommerse ungdoms-gryten til film- og musikkindustrien. Lokkeduene har vært, og er stadig, mange.

Bieber og One Direction er dagens døgnfluer. ”Det siste nye” som idealisme er flott – som hard business langt mindre sjarmerende.

For å generalisere: Hele vår kultur, ikke minst i Skandinavia, er de siste 60 år blitt stadig mer ungdomorientert.

Ungdom slipper til overalt. Det er selvsagt i utgangspunktet bra. Men en negativ konsekvens av dette er et økende ungdoms-fokus som fører til at voksne og eldre gjerne kan bli nedvurdert.

10 lennon

Lennon

 

Andre steder i verden er respekten for alder og erfaring mye større.

I Skandinavia verdsettes voksne og eldres kompetanse mindre enn mange andre steder, kanskje på grunn av vårt generelt høye velstandsnivå, mer uklare familiestrukturer enn i andre land, samt det offentliges store rolle.

Svarene er nok mange, men virkningen er en tidvis litt nifs ungdomsdyrking.

Vi ble angrepet for meninger (Dagens Næringsliv 31. desember 2013) FORDI vi ble oppfattet som en gruppe ”gubber”, mens yngstemann vitterlig er 25. (Se også artikkel på Dagbladet.no 11. april, og lytt til debatt på Ukeslutt 19. april)

Faktum overses bevisst, eller man klarer ikke emosjonelt å ta faktum inn. Gruppen av unge kvinner som angrep oss for vår musikksmak, var lite opptatt av musikken, primært av vårt mannlige kjønn og alder.

Det emosjonelle behovet for å fremheve ungdommens relevans får nesten et latterlighetens skjær.

Vi har en voldsom appetitt på modernitet, vi konsumerer ”det nye” som få andre – enten det gjelder teknologi, musikk, film og annet.

Morrison

Morrison

Det har lenge vært opplest og vedtatt at eldre står i veien for yngre – karrierèmessig, økonomisk og kulturelt.

Vær så god å flytte deg gamle gubbe og gamle kjerring, her kommer vi unge!

Men så har ikke de unge alltid villet tilegne seg tung nok kompetanse og god nok forståelse for historiske sammenhenger, fagkunnskap og klokskap.

Kalven gidder ikke høre på kua. Sånn har det vel alltid vært, skal vi tro på Sokrates. Men vi lever nå, og ungdomstyranniet skvalper over.

Mange i Norge, (høflige som vi er), nærmest unnskylder seg hvis de er over, la oss si 50-60 år. De er på en måte opplært til å føle seg irrelevante og ute av manesjen. De har bukket under for presset, akseptert ”ungdommens tyranni”.

06 ozzy

Ozzy

De er blitt sin egen verste fiende ved å akseptere å tre til siden. De tror det skal være slik. Og derfor har i hvert fall blitt slik.

Ungdom og medienes dekning har låst seg fast i den litt naive troen på FREMSKRITTET!  At alt nytt er, per definisjon, bra.

Ungdommen tror det skal være slik fordi deres ungdommelige kraft må til for å bringe verden videre.

Denne fremtids- og ungdomsoptimismen har vært svært tydelig spesielt siden Kennedy vant valget.  Ting skal sees med friske, nye øyne. Det gamle skal og må vekk.

04 cobain

Cobain

Men vi taper mye på ikke å bruke voksne og eldres ressurser, kunnskap og erfaring.

Bankenes lave pensjonsalder, politiets enda lavere samme. Vi kan gå fra bransje til bransje, og vi forlater arbeidslivet fòr tidlig i dette landet.

Dette er blitt problemet er blitt mer og mer tydelig.

Ungdom følger som regel flokken. Deres usikkerhet og varierende selvtillit kan føre til konformitetspress hvor risikovilje og kreativitet svekkes.

Paradoksalt nok blir ”fremskritt” hemmet. Og som kommersielle krefter kynisk utnytter.

“Those who don’t know history are doomed to repeat it, ” sa den britiske ideologen Edmund Burke. Kanskje er det derfor dagens The Strokes ser akkurat ut som The Byrds på 1960-tallet.

Det låter temmelig likt også…

.

cta_online marketing

Share This