9 av 10 virksomheter har i dag sin egen blogg, viser en studie som Starfleetmedia.com nylig har utført. 6 av 10 outsourcer likevel innholdproduksjonen til eksterne leverandører, og 2 av 3 kommer til å øke satsingen på innholdmarkedsføring de kommende 12 måneder.

Digital-Marketing

Mange interessante tall i den ferske rapporten fra Starfleetmedia.com. Som for eksempel at 1 av 4 bedrifter vil doble sine investeringer i innholdmarkedsføring – eller content marketing – i 2015.

Foreløping er det et knapt flertall (56%) som bruker mindre enn halvparten av markdesføringbudsjettene sine på innholdmarkedsføring.

Med det er i ferd med å endres ettersom 2 av 3 virksomheter opplyser at de kommer til å øke satsingen på innholdmarkesføring i de kommende 12 måneder.

spend-L-contentmarketing1

Rapporten er basert på spørreundersøkelser blant salgs- og markedssjefer i 261 selskaper rundt om i verden – fra svært små til ekstra store.

Suksesskriteriet

Når det gjelder å måle effekten av innholdmarkedsføring er det antall salgsleads som er det fremste suksesskriteriet.

84 prosent av de spurte bruker antall salgsleads som viktigste måleenhet, mens 76 prosent teller antall salgs-samtaler og 66 prosent måler også kvaliteten på salgsleads.

metrics-L-contentmarketing4

I snitt ser det til at bedrifter lager 2/3 av innholdet til nettsidene sine selv. I første rekke er det artikler i form av case studies og egne suksesshistorier.

Annen populær egenproduksjon er  whitepapers, webinar/infovideo og e-bøker.

types-L-contentmarketing2

Men omtrent 1/3 av innholdproduksjonen blir outsourcet til eksterne innholdprodusenter.

Det er det en spesiell grunn til.

Verdifullt tredje-partsbidrag

* 89 prosent av de spurte er enig, eller svært enig, i at innhold som er produsert av en uavhengig tredjepart oppfattes som mer troverdig enn det som bedriften selv lager.

* 76 prosent av de spurte er enig, eller svært enig, i at tredjepartsinnhold genererer salgsleads av høyere kvalitet enn det egenprodusert innhold gjør.

68 prosent av salgs- og markedssjefene svarer at de har outsourcet innholdproduksjon i løpet ev de siste månedene, 64 prosent har outsourcet designtjenester og 54 prosent av virksomhetene sier de planlegger å øke bruken av eksterne innholdprodusenter.

outsourcing-L-contentmarketing3

Taktisk distribusjon

Det er også verdt å merke seg hvordan næringslivet bruker digitalt innhold bevisst for å generere salgsleads.

84 prosent holder mesteparten av sine digitale eiendeler skjermet – det vil si – krever registrering, betaling, eller lignende, for tilgang.

92 prosent bruker Twitter, 92 prosent har egen bedriftsblogg og 85 prosent av alle virksomheter er på Facebook.

distribution-L-contentmarketing5

Forøvrig betryggende å konstantere at de fleste (96 prosent) holder fast ved at ingenting slår en god, gammeldags face-to-face samtale.

cd7bf433-293c-498e-838c-b9b4936a2430

 

 

Share This