Dollar Shave Club CTA at Facebook
CTA (Call-to-Action) i annonser på Facebook har nå vært i drift siden Februar 2014, men først 11. desember lanserte de muligheten for CTA på selve Facebooksiden. Dessverre kun for USA i første omgang. Denne muligheten er ventet til Norge og Europa i 2015. Men hvordan er så responsen og ikke minst effekten?

Facebooks egne nyhetssider er det stor begeistring og interesse rundt denne muligheten.

Studier har vist at ulike typer Facebook CTA har svært ulik respons, noe som kanskje indikerer at funksjonen er bedre egnet for enkelte bransjer enn andre.

Retargeting-selskapet AdRoll har gjort analyser som viser hvilke CTA-knapper som gir resultater og hvilke som ikke presterer. I første fase er ikke CTA-knappene konfigurerbare, så en må velge mellom noen få predefinerte knapper.

Facebook CTA - Store resultater for en liten knapp

Resultatene er oppløftende med 2,85 ganger høyere click-through rate (CTR) enn for tilsvarende uten knapp. I tillegg er det interessant å lese at Shop now som er den desidert mest brukte knappen (74%) også er den som presterer nest best. Med bakgrunn i de tallene kan vi slå fast at CTA har en gunstig effekt innen retail.

Tallene kan forklares med at retail har en kort og enkel kjøpssyklus. Sammen med det tilnærmet uendelige utvalget av tilbydere av produkter på nettet vil en CTA rettet mot konkrete produkter hjelpe kunden og gi en utløsende effekt. Også rasjonelt kan det forklares ved at vi alltid søker etter å redusere antall klikk på veien til kassen.

Book now og sign up er de som underpresterer og brukes gjerne mer av teknologiselskaper for leadgenererende kampanjer. Er det da slik at Facebook CTA ikke egner seg for leadgenerering?

Sean MacMannis, senior director of global product marketing hos AdRoll, er av en annen oppfatning. Han mener Facebook som kanal for leadgenerering er en svært god arena, men valget av knapp (CTA) er avgjørende. Testing av ulike CTA vil være viktig for å finne det som trigger adferd for nettopp din målgruppe.

Basert på studien er det klart at en “Learn more”-knapp bør utforskes for leadgenerering fremfor “Sign up” eller “Book now”. Hvilke knapper som blir lansert i Norge er ennå for tidlig å si, men at det virker er det liten tvil om.

[hs_action id=”5241″]

Share This