FOR MARKEDSSJEFER SOM…

…blir målt på salget…

…gjennom smarte og konverterende markeds- og salgsmaskiner for mellomstore bedrifter med krav til vekst og positiv avkastning på investert markedsbudsjett.

Hva får en markedssjef igjen for å velge Left Brain Marketing?

Vår filosofi passer helt klart best for markedssjefer som blir målt på salg og vekst. Alt vi gjør handler om å konvertere ukjente til besøkende, besøkende til leads, leads til kunder, kunder til storkunder, storkunder til stamkunder, og få eksisterende kunder til å anbefale dine produkter/tjenester til andre. Og når vi sier “alt” vi gjør, så mener vi det. USP, produkt, valg av drømmekunde, design, tekst, Trafikkfabrikken, Kontaktgenratoren, Salgsautomaten og Kopimaskinen skal alle sammen flytte en kontakt, steg for steg i hennes kundereise og din korresponderende salgstrakt. Er du opptatt av markedsføring som konverterer og selger, håper vi du vurderer oss som en fremtidig samarbeidspartner.  

Du går fra markedssjef til vekstsjef

Du går fra å være en tradisjonell markedssjef (Chief Marketing Officer) til å bli en moderne og målbar vekstsjef (Chief Growth Officer). Til og med Coca Cola har byttet ut sin CMO med en CGO. Teknologien har endret landskapet fullstendig, og ledelsen krever konkrete resultater fra markedssjefen. Vi kan hjelpe deg å omdefinere din rolle fra marked til vekst. Det er umulig å ikke få fukus på vekst når man jobber med våre markedsprogram. Og du får verktøyene som vil bevise det i neste ledermøte.

Strategi før taktikk

Du unngår å gå i den samme fellen som mange andre markedsførere. Å sette i gang kampanjer og aktiviteter uten en strategisk retning. Det er utrolige mange kampanjer som ikke har noen forankring i en strategi. Da sikter man ikke på målet, og stiller seg gjerne opp midt på Torgalmenningen med en diger brannslange i håp om å treffe oppi koppen til forbipasserende. Og risikoen i kampanjen øker. Hos oss forankres alle aktiviteter i en nøye planlagt strategi. Her holder vi ut glasset til målgruppen, og lar hver kunde få fylle glasset sitt selv. 

Marked og salg spiller sammen

Du får marked og salg til å spille sammen mot felles mål, og unngår mistenksomhet og misnøye mellom de to “rivalene”. Alle som har jobbet i en organisasjon med en markedsavdeling og en salgsavdeling, vet at de to ikke alltid snakker samme språk. Ofte klager salg på marked om markedsføringen ikke skape nok leads, mens marked beskylder salg for å ikke følge opp leadsene godt nok. Med våre markedsprogram henger markedsføringen så tett sammen med salget at begge avdelingene blir gjensidig avhengig av hverandre, og skal de lykkes må de spille hverandre gode.  

10 andre grunner til at en markedssjef skal velge Left Brain Marketing

Vinn tilbake respekten fra ledergruppen

Still på neste ledermøte med profesjonelle rapporter som viser sammenhengene og konverteringene i alt du gjør.

Du får smart markedsteknologi først

Vi vet hvilken teknologi som kan konkurrerer med de store til en brøkdel av prisen.

Du får data som lar deg forstå kundereisen

I hvert steg av kundereisen måler man ulike konverteringer. Vi samler alle data fra alle medier i én oversikt.

Du reduserer riskikoen i markedskampanjene

Vi tester kampanjene før vi lanserer de for fullt. Er vi ikke fornøyd med kost/nytte, avlyser vi.

g

Du får en fleksibel og smidig vekstpartner

Vi har en plan i bunn, men responderer på endringer i markedet. Ting skjer så fort at man må være fleksibel og kjapp. 

l

Du får en ny utdannelse innen marked og salg

Vi lærer deg å avlære gammel kunnskap for å gjøre plass til ny og moderne kunnskap basert på fakta, ikke magefølelse.

Kampanjene henger sammen med strategien

En god strategi gir deg mye gratis i forhold til kommende kampanjer. Du treffer bedre og oftere, og konverterer flere.

Vi har ikke et stort team som du må betale ekstra for

Bedre å være stor hos en liten aktør, enn liten hos en stor aktør. Hos oss betaler du ikke for “daukjøtt”

Du trenger ikke å snakke med IT-avdelingen

De aller fleste løsningene våre involverer minimal inngripen av IT-avdelingen. De er laget med det for øye.

Du får mer "pang for pengene"

Fordi vi bruker smarte og kosteffektive løsninger, får du mer igjen for pengene enn å gå for det som “alle” skal ha nå for tiden. 

Er OPPSTART, VEKST eller BRATT VEKST den rette løsningen for deg?