left brain marketing

Tjenester innen markedsføring og salg

for oppstartsselskap, små og mellomstore bedrifter med begrensede ressurser. Men som likevel trenger å komme i gang med  markedsføring og salg som gir flere besøk, kontakter og kunder nå!

Er du opptatt av å kjøpe inn tjenester som øker salget?

I Left Brain Marketing er vi kun opptatt av markedsføring som kan måles. Den type markedsføring som sørger for mer besøk, flere kontakter, økt salg og flere gjenkjøp og referanser. Bedrifter med knappe ressurser har ikke råd til noe annet. De kan ikke oppføre seg som en reklamesupermakt. Er du liten må du tenke smart, og sette inn ressursene der de gir mest mulig uttelling. Vi er liten selv, og vet hvordan du har det. Kanskje vi kan hjelpe hverandre?

PLAN & STRATEGI

Salgsfundamentet

er grunnlaget for at du skiller deg ut fra dine konkurrenter, treffer målgruppen hjemme, og får det etterlengtede salget, gjenkjøpet og referansesalget.

Produkt

HVA SELGER DU?

Les mer...

produkt-markedsføring

For å bevise produktets egenskaper (features) må du fortelle hvilken nytteverdi (advantages) egenskapene gir. At en PC har doble prosessorer sier null og niks for veldig mange. For å øke sannsynligheten for et salg må selgeren vise hvordan produktet kan brukes, og hvordan produktet kan hjelpe kjøperen. Eksempler kan være jobber dobbelt så hurtig, lagrer mer informasjon, gir deg skarpere skjerm, med mer.

Men kjøperen har fortsatt det store spørsmålet på leppene ”What’s in it for me”? Hvorfor skal jeg gi deg penger i bytte for ditt produkt? Så da må du forklare fordelene (benefits) med produktet. Fordelene (benefits) kommer som et resultat av nytteverdien (advantage). Folk er nemlig interessert i å få vite hva produktet kan gjøre for dem. Fordeler kan være både praktiske og psykologiske. Fordeler må uttrykkes spesifikt, ikke i generelle vendinger. Det er utfordringen.

Unik SalgsPosisjon

HVORFOR VELGE DEG?

Les mer...

unik salgsposisjon

USP (Unik SalgsPosisjon/Unique Selling Proposition) er en grunnstein innen markedsføring og salg, som handler om å posisjonere seg på en slik måte at man leverer noe man er god på, som kunden virkelig vil ha, og som konkurrentene IKKE sier de leverer. I en verden der konkurransen er hard, er det ofte slik at flere i et marked leverer det samme, og da er det USP-en i markedsføringen som trekker kundene bort fra konkurrentene og inn dørene hos deg.

Hos oss får du en treffende USP til hver drømmekunde. En USP som komprimerer all markedsføring, produkter og tjenester til en kraftfull setning/slagord som kan mangedoble antall leads og kunder.

Drømmekunden

TIL HVEM?

Les mer...

buyer-persona

Noe av det viktigste innen markedsføring er å treffe riktig målgruppe. Bommer man her, hjelper det lite om man har verdens beste budskap. Når drømmekunden(e) er definert slipper man å lure på segmentering i sosiale medier, eller hvilke søkeord som er relevante for målgruppen. Man kan velge bort kanaler og medier hvor drømmekunden(e) ikke ferdes, og konsentrere kreftene på et nøye definert område.

Vi lager drømmekunde(r) som beskriver hvem kunden er, hva hun gjør, hvor hun ferdes, hva som påvirker henne, hvilke problemer/frustrasjoner hun opplever, hvilke bekymringer hun har i forhold til å ta en beslutning, hvilke mål hun ønsker å nå og hva hun egentlig lengter etter.

Design

HVEM VIL DU VÆRE?

Les mer...
design

Design selger. Ingen tvil om det. Men hvilken type design er det som flytter varer? Uansett hvilken type design man går for bør den oppfylle et mål. Dersom et design kun ser bra ut uten å hjelpe deg å nå målet, er det da et godt design? Nei, mener vi. I vår verden er ikke design kunst. Vi mener at et godt design, er et design som konverterer. Et design som naturligvis er tilpasset målgruppen og USP-en, men også et design som sammen med teksten flytter en potensiell kunde steg for steg i kundereisen/salgstrakten.

Et godt design oppfyller målene i hver fase av reisen. Først må du tiltrekke deg besøk, så  må du få de til å like deg samtidig som du skaper tillit, så må du konvertere drømmekundene til leads, så må disse konverteres til kunder, mersalg, gjenkjøp og referanser. I hvert av disse stegene spiller design sammen med tekst en avgjørende rolle.

Hos oss får du alle typer design fra utarbeidelse av logo, til innhold som e-bøker, brosjyrer, infografikk og annonser, til såkalt corporate design, til design av salgsbrev/nyhetsbrev, landingssider, websider og nettbutikker.

Kundereise

HVORDAN?

Les mer...

kundereise

Poenget med å kartlegge kundereisen til drømmekunden(e) din, er å vite 1) hva slags hjelpende innhold du skal tilby, 2) når (timing i forhold til beslutningstid), og 3) hvor (medie/kanal). Jo bedre du treffer med disse tre elementene, jo flere leads og kunder får du.

Uansett hvilken bransje eller nisje du markedsfører til, har hver kundereise/salgstrakt disse fire kjerneelementene: 1) En trafikkilde for å skape bevissthet og interesse (få klikk), 2) en lead magnet for å generere leads (eller salg), 3) en autoritetsforsterker for å øke engasjement, tillit samt tilby kontekst, og til slutt 4) en konverteringshendelse for å generere salget. Du får budskapet, innholdet og kanalene som flytter kunden steg for steg fra A til Å.

j

Tekst

HVA VIL DU SI?

Les mer...

tekst

Den legendariske markedsføreren David Ogilvy sa, “If it doesn’t sell, it isn’t creative.” Han sa også: “I do not regard advertising as entertainment or art form, but as a medium of information. When I write an advertisement, I don’t want you to tell me that you find it ‘creative.’ I want you to find it so interesting that you buy the product.”

Det er stor forskjell på å skrive god tekst i betydningen av tekst som norsklæreren din vil like, og tekst som selger. Å skrive tekst som selger er et eget fag. Skal man treffe med budskapet, må man i tillegg til å være god med ord, også kunne tenke som en kremmer som forstår hvilke ord som selger, eller konverterer.

Det samme gjelder for tekst som for design. Tekst er salg i skriftlig form, og et verktøy for å konvertere. Igjen må teksten sammen med designet oppfylle hvert mål i kundereisen/ salgstrakten. Overskriften, annonseteksten eller USP-en skal trekke besøk til butikken eller nettsiden din. Når publikum så har kommet innenfor dørene gjelder det at teksten får flest mulig drømmekunder til å rekke opp hånden og “kjøpe” leadmagneten (les mer under leadmagnet). Dersom leadmagneten består av tekst, må denne teksten være så god (les; hjelpende) at dette leadet har lyst på enda mer informasjon. Informasjon som hjelper leadet å løse et problem/en utfordring. Og det er viktig at denne teksten er tilpasset det stadiet leadet er på i sin kundereise og din salgstrakt. Det nytter ikke å presentere et budskap om salg, når publikum ikke en gang vet om de har et problem.

Og husk, det er mye viktigere hva du sier, og når du sier det, enn hvordan du sier det. Hos oss får du tekst som selger.

MER BESØK

Trafikkfabrikken

gir deg deg flere fans og besøk, gjennom kosteffektiv rekkevidde som skaper økt oppmerksomhet.

Websider

ER DRØMMEKUNDEN HJEMME?

Les mer...
webdesign

Mange foretak har det vi kaller brosjyrer på web. Det vil si at websidene ikke er satt opp for å hjelpe drømmekunden(e). De fleste websider snakker mest om produktene og tjenestene foretaket tilbyr. Man sier, “vi har, vi tilbyr”, ikke “du får, du oppnår”. I tillegg er ikke websidene rigget for å samle leads. Veldig ofte er de fagfokuserte med fagterminologi og produktfokus, og stadig vekk selger de dårlig. Dersom man heller setter opp websider som snakker om fordeler og “what’s in it for me” på et språk som kunden forstår, er sjansen mye større for at du svarer på kundens bekymringer, reduserer kundens risiko, samtidig som du høyner verdien.

Hos oss får du websider og kampanjesider som oppfyller alle disse kravene og mere til. Og den samme strategien og taktikken vil gjelde for resten av nettstedet ditt.

Sosiale Medier

DELER DERE?

Les mer...
sosiale medier

Nå som du har produsert en haug med nytt innhold som er optimalisert for søkemotorene på ditt eget medie som du selv eier, er det på tide å markedsføre innholdet på sosiale medier. Det er flere grunner til dette.

Det er viktig å være til stede der drømmekundene er. Og er det slik at drømmekundene for eksempel befinner seg på Facebook, ja så må du ha en tilstedeværelse på Facebook. Du må se på Facebook som en mulighet til å skape en forlengelse av ditt eget publiseringshus. Det fine er at du også kan inkludere andre sitt innhold på dine Facebooksider, og samtidig få trafikken det skaper tilbake til dine egne nettsider.

Sosiale medier er også veldig gode på segmentering av målgruppen. Det vil si at du ganske enkelt kan skru på de rette knappene for å treffe drømmekundene med relevant innhold. Spesielt Facebook har en sterk segmenteringsteknologi.

Hovedpoenget med sosiale medier er å øke besøket, enten på nett eller i en fysisk butikk, eller begge steder. Så har du naturligvis også mulighet til å drive leadpleie og kundeservice via sosiale medier, og mange bruker de til dette, men hos oss handler det hele tiden om å konvertere, om å flytte en kontakt videre til lead, til kjøpende kunde, til storkunde til stamkunde.

Hos oss får du en klar strategi og råd om hvilket innhold, ditt eget og andres, du skal poste på sosiale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter med flere, for å få til nettopp dette.

Blogg

HVORDAN HJELPER DU HENNE?

Les mer...

blogg

Bloggen er kanskje det viktigste verktøyet vi har for å kunne få flere besøk på websidene/ landingssidene våre. Bloggen er selve navet i sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn. En bloggartikkel er unnskyldningen for å kunne legge ut interessant innhold på disse toneangivende sosiale mediene. En bloggartikkel kan enkelt spres i alle sosiale kanaler ved hjelp av et enkelt tastetrykk.

Bloggen er også ett av de viktigste verktøyene for å få en høyere plassering på søkemotorene. Det gjelder både on-page SEO og off-page SEO fordi artikkelen i seg selv inneholder søkefraser, samt at de som leser artikkelen linker gjerne inn til artikkelen fra sine respektive websider/blogger.
En bloggartikkel skal alltid inneholde en såkalt CTA (Call To Action) for å konvertere prospects til leads

En god bloggartikkel er også med på å etablere den/de som skriver der som eksperter innen det fagfeltet/produktet man markedsfører.

Annonsering

TREFFER DU HENNE?

Les mer...
annonsering

Men hva hjelper det å ha selgende websider og en super leadmagnet, og annet innhold, dersom ingen har hørt om deg, eller du ligger lavt rangert i søkemotorene (det tar tid å bygge seg opp). Da må man ut og annonsere. Og med dagens PPC-modeller hvor man kan betale for klikk i stedet for visning, kan man prøve seg frem med lave budsjett, for så å skru opp beløpene, dersom testkonverteringen er innenfor avkastningskravet.

For å lykkes med annonsering på eksempelvis Facebook, er det viktig å gjøre ting rett, slik at sjansen for å lykkes øker. Hos oss får du optimaliserte annonser på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og Google med tanke på målretting og budsjett. Når vi ser at annonsen treffer til en akseptabel pris, åpner vi trafikkslusene.

T

SEO

FINNER HUN DEG?

Les mer...
søkemotoroptimalisering

De fleste som har et nettsted vil gjerne ha flere besøk. Det er det samme med en vanlig butikk. Du vil ha flere inn dørene. Og alle vet at forskjellen på å være lokalisert i en sidegate kontra Karl Johan eller Torgalmenningen har alt å si for hvor mange som finner veien til deg. Så hva gjør du da for å få flere besøk? Hvilke grep kan du ta for å “flytte” nettstedet ditt fra sidegaten til Karl Johan?

Noen tror at selskaper som oss, kan “lure” Google slik at du kommer høyere opp på resultatsidene. Det er ikke slik det fungerer. I bunn og grunn handler det om at du må publisere innhold som drømmekunden er interessert i å konsumere. I tillegg finnes det naturligvis måter å gjøre dette på som får deg oppover listene. Slik som søkeord i url, i begynnelsen av overskriften, i teksten, etc, samt linker fra andre nettsteder til innholdet ditt, deling på sosiale medier, rangeringer og vurderinger, med mer.

Søkemotoroptimalisering er ingen sprint, men en maraton, og hos oss får du alle de strategiene og taktikkene som fungerer for søkemotoroptimalisering i Norge, og resten av verden dersom du er en internasjonal bedrift.

Partnere

HVEM HAR LIK DRØMMEKUNDE?

Les mer...
partner-markedsføring

Hva er det dine drømmekunder kjøper før, samtidig og etter de har kjøpt noe fra deg, som du ikke leverer? Eller hvilke påvirkere (influensere) hører de på når de skal ut og handle? I det svaret ligger det en liste over potensielle partnere innen markedsføring. Her har du muligheten til å nå drømmekundene dine selv om du ikke har bygget deg opp din egen kundebase. Og har du allerede en stor kundebase, kan det være en gylden mulighet til å introdusere et partnerprodukt til en eksklusiv pris eller som en egen pakke. Skal partnerskapet fungere, må det være noe i det for begge parter.

Fordelene med partnermarkedsføring er mange. Du kan “ri” på et eksisterende kundeforhold, du får tilgang på nye kundegrupper, du oppnår en helt annen troverdighet som nykommer, du reduserer markedsføringskostnadene ved at det er to som kan dele regningen, og du kan tilby mer til dine kunder enn du ellers ville ha gjort.

Hos oss får du strategiene og taktikkene for å lykkes med partnermarkedsføring.

FLERE KONTAKTER

Kontaktgeneratoren

gir deg flere likes/delinger og kontakter, gjennom kundetilpasset involvering som skaper mer etterspørsel.

Leadgenerering

REKKER HUN OPP HÅNDEN?

Les mer...
leadgenerering

Vi definerer et lead som en potensiell kunde du har fått kontaktdataene til. Det vil si at vedkommende har “kjøpt” noe (leadmagnet) av deg og “betalt” med navnet sitt, og samtidig gitt deg muligheten til å kontakte vedkommende igjen. Leadgenerering handler altså om å skaffe slike leads. Men hvordan gjør du det best mulig? Her er oppskriften i korte trekk.

En person har oppdaget et innhold via en markedskanal som et Google-søk, en Facebookpost, en tweet eller et innlegg på LinkedIn. Vedkommende klikker på en lin som gjør at han besøker innholdet ditt, eksempelvis en bloggartikkel. Hun klikker så på en call-to-action (CTA) – et bilde, en knapp, eller et budskap som oppfordrer til handling. Denne CTA-en fører henne så til en landingsside som markedsfører en leadmagnet. Landingssiden er designet for å fange leads i bytte for leadmagneten. Leadmagneten må være noe av verdi, som en e-bok, en e-guide, en sjekkliste, en mal, et kurs, et verktøy, egentlig hva som helst, bare det er naturlig å registrere seg i et skjema med utvalgte kontaktopplysninger for å få tilgang til det.

Hos oss får du strategiene, taktikkene, innholdet og løsningene for å generere flest mulig leads.

Innhold

HVA HJELPER HENNE?

Les mer...
innholdsmarkedsføring

Dersom man skal kunne hjelpe drømmekunden og løse hennes problemer og utfordringer, er det ingen vei utenom å publisere relevant innhold som hjelper. Vi snakker ikke om brosjyrer, salgsmapper, eller navlebeskuende artikler som snakker om produktene deres, men nyttige bloggartikler, avisartikler, videoer, podcaster, guider, sjekklister. informasjon som ikke selger i dag, men som flytter et prospect og lead videre steg for steg til å bli en kjøpende kunde og stamkunde.

Og da må du ikke tenke at dere skal lage alt innholdet selv. Husk at der finnes masse bra innhold der ute allerede. Innhold som dere kan pakke inn og publisere som eget til drømmekunden. Hun bryr seg nemlig ikke om hvem som har laget det, så lenge hun får hjelp. Dere får alt dere trenger for å kunne publisere egne og andres artikler på en slik måte at dere synes i søkemotorene, sosiale medier, blogg, og samtidig hanker inn både leads og kunder.

g

Weboptimalisering

KAN DU KOMME NÆRMERE?

Les mer...
weboptimalisering

Weboptimalisering handler i bunn og grunn om å øke konverteringsratene på et nettsted så mye som mulig. Det betyr i de fleste tilfeller en økning i antall besøk, reduksjon av fluktfrekvens (prosentandelen av alle øktene på nettstedet ditt der brukerne bare åpnet én side), økning i tid brukt på websidene dine, økning i antall sider besøkt per gang en person er inne på nettstedet ditt, økning i likes, delinger og kommentarer av publisert innhold, økning i antall leads, kunder, salg, gjenkjøp og referansesalg.

Weboptimalisering er alle de strategier og taktikker du gjennomfører for å oppnå dette. Og for å gjøre en lang historie kort. Du må publisere innhold og presentere dette på en måte som gjør at du treffer drømmekunden hver gang du sikter. Det betyr at du ikke bare må lage relevant og treffende innhold. Du må også passe på å presentere dette innholdet i rett øyeblikk. Ikke noe poeng i å pushe en landingsside som skal selge tjenestene dine før du har presentert innhold som gir kunnskap og tillit.

Hos oss får du vite hva som må fikses, hvordan det kan gjøres og selve gjennomføringen. Vi holder deg i hånden hele veien og sørger for at alt som gjøres måles og tunes, for at du stadig blir bedre og bedre.

ØKT SALG

Salgsautomaten

gir deg salg og mersalg, gjennom smart konvertering av kontakter til kjøpende kunder.

Leadpleie

KAN DU LETTE KUNDEREISEN?

Les mer...
leadpleie

Leadpleie er en prosess som hvor du “snakker” med et lead (potensiell kunde) i hvert steg av leadets reise, og din salgstrakt, fra første møte til endelig kjøp/salg. I hvert steg må du tilby en løsning på det problemet eller den utfordringen et lead har i akkurat den delen av kundereisen/salgstrakten.

Leadpleie handler om å sile kontakter basert på ulike kriterier og presentere ulikt innhold og ulike budskap basert på denne silingen. Inkludert å legge et lead dødt fordi det ikke inngår i målgruppen.

Teknologi og mulighet for å automatisere ulike budskap og utsendelse av disse, spesielt ved bruk av epost, gjør at selv den minste bedrift kan drive med ganske avansert pleie av leads.

Vi tar først en titt på dagens kundebase og jobber sammen med deg for å segmentere disse kontaktene i henhold til drømmekunde-kriterier og hvor de er i kundereisen. Deretter prioriterer vi og setter opp et leadpleieprogram, som også blir benyttet for nye leads som kommer inn.

Landingssider

ER LANDINGSSIDEN DIN BESTE SELGER?

Les mer...
landingssider

Landingssider (noen kaller de også for kampanjesider) er en vesentlig del av moderne markedsføring. Du kan egentlig ikke drive digital markedsføring uten. Hver gang du kjører en online annonsekampanje eller en epostkampanje bruker du en eller annen landingsside for å selge og ta vare på responsen (skjema). Og hver gang må du kunne svare på hvem, hva, hvorfor, hvorfor ikke, hvilken og hvor.

Hvem vil du treffe med tilbudet ditt. Om du ønsker å treffe flere typer drømmekunder, trenger du mest sannsynlig mer enn én landingsside.

Hva er verdien av det du tilbyr? Du må vise verdien, selv om det du tilbyr er gratis.

Hvorfor skal hun si ja til det du tilbyr? List opp alle grunnene til å si ja…nå.

Hvorfor skal hun ikke si ja? List opp alle bekymringer og grunner til å si nei, og ha et svar på hvorfor dette ikke er noe å bekymre seg for.

Hvilken handling ber du om at hun skal utføre? Skal hun kjøpe et produkt? Registrere seg for et gratis arrangement? Abonnere på nyhetsbrevet ditt? Etc.

Hvor kommer hun fra? Det er viktig å vite hvilket budskap hun så/hørte før hun landet på landingssiden slik at du vet hva hun forventer å se. På den måten kan du sette opp ulike landingssider til ulike annonser og CTA-er (call-to-action)

Vi setter opp landingssider ved hjelp av flere ulike verktøy som Thrive, Unbounce med flere.

Salg & Mersalg

HJELPER DU HENNE Å KJØPE?

Les mer...
salg og mersalg

Salg og mersalg handler i bunn og grunn om hvordan vi kan hjelpe deg å få flere salg, og større salg, når lommeboken først er åpen. For å få til dette jobber vi etter en salgsformel hvor salgshastigheten er lik summen av alle salgsmuligheter (opportunities) ganget med den gjennomsnittlige salgssummen, ganget med sjansen for å vinne salget, delt på antall dager det tar å få et salg.

For å få opp salget og mersalget skjønner du at vi må gjøre alt vi kan for å øke den delen som ligger over brøkstreken og redusere det som er under.

Det betyr at vi bruker strategier og taktikker for å øke antall potensielle salg (opportunities). Her spiller naturligvis leadgenerering og leadpleie en vesentlig rolle. Men også det å få flest drømmekunder inn dørene, både på nett og i butikk (se Trafikkfabrikken).

Videre er det viktig å vite hvilke knapper du skal trykke på for å få opp mersalget når lommeboken først er åpen slik at salgssummen øker. Her finnes det mange teknikker, og stikkordene er kryssalg, oppsalg og nedsalg.

For å øke sjansene for å vinne salget jobber vi med teknikker for å kvalifisere leads kjappere, og ikke bruke tid på de som er en dårlig match. I tillegg hjelper vi deg å bli bedre på å lukke salg.

Mange sliter med at det tar lang tid fra man kommer i kontakt med et salgskvalifisert lead til det faktisk kjøper. For å redusere denne, jobber vi med å forbedre salgsprosessen, USP-en, rangering av leads (lead scoring), insentiver med deadline, smarte tilbudsverktøy og salgsteknikker.

Netthandel

VILLE DU HA HANDLET I DENNE BUTIKKEN?

Les mer...
netthandel

Netthandel har eksplodert de siste årene, og mye har skjedd siden den første transaksjonen i 1994. Kanskje er du en av dem som klør seg i hodet og lurer på hvor det blir av alle kundene. De som pleide å strømme inn i butikken. Det er ikke sikkert de har dratt til kjøpesenteret utenfor by’n. Det kan hende de sitter på et online kjøpesenter. Bare spør de som driver post i butikk om trafikken der har økt. En trend i markedet er at flere og flere butikker har både fysiske utsalg og nettbutikk, og kobler de to salgskanalene sammen. Det gjør at man kan selge til kunden der hun er, og samtidig tette lekkasjen til andre nettbutikker.

Hos oss får du alt det du trenger for å komme i gang med netthandel inkludert design, og oppsett av nettbutikken, leveringsløsning, betalingsløsning og import av produkter/integrasjon mot eksisterende lagerløsning, installasjon av plugins, opplæring og naturligvis markedsføring av nettbutikken.

Vi kan også tilby optimalisering og markedsføring av eksisterende nettbutikk.

FLERE GJENKJØP & REFERANSER

Kopimaskinen

gir deg gjenkjøp og referansesalg, gjennom økt engasjement som skaper fornøyde kunder og evangelister.

Gjenkjøp & Lojalitet

KOMMER HUN TILBAKE? OFTE?

Les mer...
gjenkjøp og lojalitet

Du har sikkert også hørt at det koster 5 ganger så mye å skaffe en ny kunde enn å holde på en eksisterende. Da er det rart at ikke flere er opptatt av gjenkjøp og lojalitet. Men vi mener dette er noe av det viktigste du kan holde på med, og ofte er det blant eksisterende kunder du plukker de fruktene som henger lavest.

Hos oss får det et komplett gjenkjøps- og lojalitetsprogram, inkludert teknologien i bånn, som gjør at kundene handler oftere og blir hos deg lenger. Vi benytter ulike kundeinsentiver som antall kjøp, poengssystem, partnerpakker, fripass, premier, etc. for å sette ekstra pris på lojale kunder som handler ofte.

Referanser

ANBEFALER HUN DEG?

Les mer...
referanser

Mange bedrifter oppgir at de selger mye gjennom referanser, men få sier de har et eget referansesystem hvor de premierer eksisterende kunder for å skaffe nye referanser. Som oftes er det opp til kunden å komme med referanser uten at man har et program for å belønne vedkommende for å gjøre det. Man går heller ikke aktivt ut for å få eksisterende kunder til å verve nye. Men dette er en stor mulighet for mange bedrifter, ikke bare de som selger digitale produkt.

Hos oss får du et komplett referansesystem inkludert strategier og taktikker med tilhørende teknologi og oppsett. Vi har gjort flere slike kampanjer og det er tre ting som MÅ være på plass for at dette skal ta fyr. Insentivet må være uimotståelig, og det må være lav terskel for å være med, og superenkelt å dele budskapet med så mange venner og bekjente som mulig.

Epostmarkedsføring

HAR DU NOE INTERESSANT Å SI?

Les mer...
epostmarkedsføring

Epostmarkedsføring er fortsatt den mest effektive kanalen innen digital markedsføring, men dessverre er det mange som ikke ser potensialet eller bruker kanalen på rett måte. Det handler om å presentere det rette budkapet til det rette publikum til rett tid.

Hos oss får du alle typer eposter, masseutsendelser til hele kundelisten, triggerbaserte eposter basert på besøk, engasjement eller kjøp, målrettede eposter til et utvalgt segment, autorespondere i form av velkomstmailer, utsendelse av leadmagneter, med mer, automatiserte eposter med dynamisk innhold, og eposter sendt ut på en bestemt dato, som arrangementer, bursdager, merkdager, med mer.

Vi har benyttet en rekke ulike verktøy for epostmarkedsføring og tilbyr i dag flere ulike verktøy for epostutsendelser basert på dine behov.

klar for å komme i gang?

Vil du vite mer om de ulike tjenestene?