Select Page

Trond Blindheim

Trond Blindheim

Hvem er Trond?

Trond Blindheim er sosiolog fra Universitetet i Oslo, og underviser i markedskommunikasjon, merkebygging og forbrukeratferd.

Han har skrevet flere bøker og artikler innen markedsføring, reklame og forbruk, har ti års praksis fra reklame- og mediebransjen og er eller kjent fra diverse medieoppslag og debatter i TV og radio.

I 2000 ble han medlem i det regjeringsoppnevnte Nyborgutvalget som utredet om kommersialisering av barne- og ungdomskulturen.

I 2005 ble han tildelt Mediaforums hederspris og mellom 2009-2012 var han medlem i Markedsrådet.

Hva kan Trond gjøre for deg?

Mange bedrifter er usikker på hvordan de skal kommunisere for å treffe forbrukerne på hjemmebane med det rette budskapet. Ofte bommer man på både budskap og media, slik at posisjoneringen uteblir eller blir feil.

Trond har erfaring med å hjelpe bedrifter å forstå forbrukerne og bruke kommunikasjonsvirkemidlene riktig, slik at budskapene som kommuniseres leder forbrukerne frem til beslutninger og valg om å bruke dine tjenester og kjøpe dine produkter.

Trond er ellers kjent som en person som ikke legger fingrene imellom når han snakker om sine yndlingstemaer forbrukertrender, forbrukeratferd og markedsføring.

Hvilke kunder har dratt fordel av Tronds tjenester?

Trond har arbeidet med og holdt foredrag for de fleste store norske og internasjonale bedrifter i Norge.

Trond i media

Ta kontakt med Trond

smart_phone_icon_g9269 5471

emailtrond (hos) leftbrainmarketing.no

twitter@blitro

linkedinlinkedin.com/pub/trond-blindheim

facebookfacbook.com/trondblindheim