LEFT BRAIN MARKETING

Vi øker salget ditt…

…gjennom kosteffektiv og salgsutløsende “left brain marketing” satt i system.Scorer du positivt på vår vekstanalyse, øker sjansene for å lykkes, og vi kan dele risikoen med deg. Systemet og metodikken har bevist sin suksess for B2B- og B2C-bedrifter i alle typer bransjer, store eller små.

Left Brain Marketing på 30 sekunder

Du kjenner kanskje til problemet med å komme opp med markedsføring som virkelig virker, som ikke koster deg skjorten og som faktisk fører til flere kunder og økt salg… Hvilket gjør at mange kopierer tradisjonelle merkevarer og bruker budsjettet på dyre byråer og markedsføring som er både “kreativ og gøyal”, men som selger dårlig. Det vi gjør er å tilby kosteffektiv og salgsutløsende “left brain marketing” med fokus på konverterende innhold, sosiale medier og digital markedsføring, med delt risiko… Hvilket betyr at vi kjører bedriften din gjennom et komplett og målbart markedsføringssystem som gir deg flere besøk, fans, likes, delinger, leads, salg, mersalg, gjenkjøp og referansesalg… Fordelen er at du får flere kunder og øker salget uten å kaste penger ut av vinduet!

Hvem du har med å gjøre…

Det er kanskje lettere å forklare hvem vi ikke er for å forklare hvem vi er. Vi er ikke et reklamebyrå, designbyrå, webbyrå eller tradisjonelle bedriftsrådgivere. Vi er forretningsutviklere som brenner for bruk av ny teknologi, nye medier og nye modeller for å øke salget ditt. Vi bruker gjerne begge hjernehalvdeler, men har innsett at markedsføring er en vitenskap som skal flytte varer, ikke kunst som skal vinne priser. Derfor heter vi Left Brain Marketing!

LEFT BRAIN MARKETING

Markedsføring = Salg Permission marketing Inbound marketing Vitenskap Måler salg Adresserbar Målrettet kikkertsikte Moderne

RIGHT BRAIN MARKETING

Markedsføring = Gjeve priser Interruption marketing Outbound marketing Kunst Måler “liking/top of mind” Uadresserbar Teppebombing Tradisjonell

ØKE SALGET?

Vil du også øke salget ditt gjennom kosteffektiv og salgsutløsende “left brain marketing” satt i system, ta kontakt med: Are Stegane | Daglig leder m: 92067649 | e: as@leftbrain.no

Markedsføring = Salg

Left Brain Marketing handler om salgsutløsende markedsføring. Alt vi gjør har som mål å øke salget. “Én krone inn skal gi to kroner ut.” Men skal du selge, må du hjelpe kunden på hans kjøpsreise fra utforskningsfase, via beslutningsprosess, til konvertering. Optimaliserer du salgstrakten din, både med tanke på markedsføring og personlig salg, slik at den matcher kundens kjøpssyklus, flytter du kunden steg for steg til det endelige salget.

Hvordan du øker salget ditt

For at du skal skaffe flere kunder og øke salget ditt, er det helt nødvendig å sette markedsføringen i system gjennom hele salgstrakten.Left Brain Marketings rammeverk (AMSTAK og RIKE) kombinerer teknologi og metodikk på en måte som gjør at du har full kontroll på mål, strategi, gjennomføring og resultater.

VEKSTANALYSE & MÅL

Det første vi gjør er å gjennomføre en vekstanalyse for å vurdere hvor stort vekstpotensial bedriften din har. Basert på denne analysen vil vi, dersom du kommer gjennom nåløyet, presentere et program for hvordan vi kan skaffe flere kunder og øke salget i din bedrift.

STRATEGI, TAKTIKK OG HANDLINGSPLAN

Deretter lager vi strategien med tilhørende taktikk. Alle program og aktiviteter legges så inn en detaljert handlingsplan. Du får tilgang på alle våre leveranser og handlingsplanen via online verktøy som Google Apps, Podio, m.fl..

GJENNOMFØRING & MÅLING

Strategier og planer er vel og bra, men ingen strategi er bedre enn sin taktiske gjennomføring. Fordi vi måles på salget, er vi særdeles opptatt av å måle alle de aktiviteter vi gjennomfører med deg. Ditt resultat og vår leveranse er helt avhengig av at vi har kontroll på både gjennomføring og måling, fra A til Å.

TEKNOLOGI

For at du skal kunne få kosteffektiv “left brain marketing”, er bruk av intelligent “marketing automation” avgjørende for å skaffe flere kunder og øke salget. Vi er partner med de beste i bransjen, som leverer ulike løsninger for ulike behov. Noen ganger har du behov for en “alt-i-ett-løsning”. Andre ganger skal du bare kjøre en enkelt kampanje med en A/B-testet landingsside.

VIRTUELL ORGANISERING

Gjennom vårt nettverk av nasjonale og internasjonale konsulenter og partnere, kan du ta del i den besparelsen og risikominimeringen som ligger i å samarbeide med de beste og mest kosteffektive. Vi har ikke “fancy” lokaler og et dyrt støtteapparat som du må betale ekstra for. Vårt kontor ligger i skyen og våre medarbeidere arbeider virtuelt.

TILGANG TIL, OG DELING AV INFORMASJON

Du får tilgang på alle våre leveranser og handlingsplaner via online verktøy som Google Apps, Podio, m.fl. Alle våre systemer, løsninger og metodeverk ligger “i skyen”. Vi deler all relevant prosjektinformasjon med deg. Du får full online tilgang og høster lærdom for hver leveranse vi gjør. Det betyr at du har full kontroll, og kan fortsette å implementere systemet etter at vi har gått ut dørene.

Bedrifter vi hjelper

Vi jobber med alle slags kunder i nesten alle bransjer. Du kan komme til oss uansett om du er liten eller stor, B2C eller B2B. Vi hjelper mange, fra små aksjeselskap til Accenture, verdens største konsulentselskap. Nedenfor kan du ta en titt på et utvalg av våre kunder.

Hvorfor du vil lykkes

Du vil lykkes fordi vi analyserer bedriften din grundig og tilpasser kosteffektive og salgsutløsende markedsføringsaktiviteter til din unike situasjon.Vi setter så det hele i system. Og scorer du positivt på vår vekstanalyse, kan vi være med og dele risikoen med deg.

VI GJØR EN GRUNDIG VEKSTANALYSE SOM VISER HVILKE KNAPPER VI KAN TRYKKE PÅ FOR Å Å ØKE SALGET

For at vi skal kunne vurdere å arbeide sammen med deg må vi i de aller fleste tilfeller kjøre en vekstanalyse sammen med ledelsen i bedriften din. Vi må være sikre på at de vi skal jobbe sammen med har muligheter for å skaffe flere kunder og øke salget. Hvis ikke er sannsynligheten stor for at vi ikke tar oppdraget.

VI SER PÅ MARKEDSFØRING SOM EN INVESTERING, IKKE EN UTGIFT

For å si det på en enkel måte. Når du satser 1 krone på en aktivitet, må du kunne få 2 tilbake. Veldig mange ser på markedsføring som en utgiftspost, noe de MÅ budsjettere med hvert år. Hos oss er det slik at du skal være glad for å bruke 1 krone ekstra på markedsføring…fordi det gir 2 tilbake. For å kunne sannsynliggjøre denne avkastningen er det naturligvis viktig at alle aktivieter måles og testes slik at du hele tiden kan investere i aktiviteter som gir høyest mulig avkastning.

VI DELER GJERNE RISIKOEN MED DEG, DERSOM DU SCORER POSITIVT PÅ VÅR VEKSTANALYSE

Vi setter oss aller helst i samme båt som deg, slik at vi begge blir målt på, og er opptatt av å øke salget ditt. Er du en bedrift som har en viss omsetning, som har vært i drift i noen år og samtidig har en del kunder, vil sannsynligheten for en positiv score øke betraktelig. Du kan gjerne være i alle mulige bransjer, B2C eller B2B. Det er det samme for oss bare du har et produkt eller en tjeneste som vi kan markedsføre og selge.

For små og mellomstore bedrifter bruker vi ActiveCampaign. For større bedrifter bruker vi HubSpot og SALESmanago.

Følg oss på sosiale medier